วันพุธ 30 กันยายน 2020

ประกาศรายชื่อนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย 3 ประเภทเกมลุยซีเกมส์

ตามที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ได้รับมอบหมายหน้าที่จาก การกีฬาแห่งประเภทไทย (กกท.) ให้ทำการคัดเลือกนักกีฬาอีสปอร์ตที่มีคุณสมบัติและความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ซึ่งที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้เปิดรับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมทดสอบฝีมือแล้ว 5 เกม ได้แก่ TEKKEN 7, StarCraft II, Arena Of Valor (AoV). Mobile Legend : Bang Bang และ Dota 2 และอยู่ในระหว่างเปิดรับสมัครเพิ่มอีก 1 เกม คือเกม Hearthstone โดยได้ดำเนินการคัดเลือกไปแล้วทั้งสิ้น 3 เกม และอยู่ในระหว่างการคัดเลือกอีก 3 เกม

โดยทางสมาคมฯ ได้ตัวนักกีฬาที่จะเข้าสู่แคมป์ทีมชาติเพื่อเก็บตัว เพื่อฝึกฝนทักษะและพัฒนาความสามารถเพิ่มเติม พร้อมทั้งส่งตัวนักกีฬาเพื่อเข้าตรวจสมรรถภาพร่างกาย และตรวจสุขภาพตามที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้กำหนดเอาไว้อีก 2 ครั้ง โดยมีรายชื่อนักกีฬาดังนี้

เกม TEKKEN 7 (CONSOLE) ประเภทเดี่ยว
1. นายนพรุจ เหมภมร
2. นายรัชวิน ธนสุนทรกูร

เกม StarCraft II (PC) ประเภทเดี่ยว
1. นายพิชญุตม์ ประเสริฐวิทย์
2. นายชัชพล จันทร

เกม Arena of Valor (AOV) หรือประเทศไทยใช้ชื่อว่า ROV (MOBILE) ประเภททีม
1. นายรัฐกันย์ สุวรรณชัย (WPFF)
2. นายชานนท์ เกตุการ (WPFF)
3. นายชิตวัน ธนนิธิกานต์ (WPFF)
4. นายณัฐพงศ์ ชัยชนะทรัพย์ (WPFF)
5. นายธนพล สันติมากร (WPFF)