วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2021

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

สมยศนายกสมัย2 พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง !

สมยศนายกสมัย2 พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ชนะการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลเป็นสมัยที่สอง อย่างไม่เป็นทางการ บิ๊กอ๊อดชนะผลโหวตต่อ ดร. ภิญโญ 51 ต่อ 17 เสียงและมีบัตรเสีย 1 ใบ