วันพฤหัสบดี 04 มีนาคม 2021

#โควิด #เจลีก

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินใน 39 จังหวัดจาก 47 จังหวัด หรือคิดเป็นประชาชนกว่าร้อยละ 54 ในประเทศญี่ปุ่น โดยในจำนวน 39 จังหวัดที่จะได้รับการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน จะไม่มีกรุงโตเกียว เมืองหลวงข...