วันพฤหัสบดี 04 มีนาคม 2021

#โควิด19 #อีสปอร์ต #กกท #TESF #ROV #LOL #IdentityV

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ การณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อความปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐบาล "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" โดยนอกจากทางกระทรวงท่...