วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2021

#โควิด19 #Ubisoft #EsportsAllianace #RainbowSixOperationLeagueTHAILAND

Rainbow Six Operation League THAILAND ถูกจัดขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ความมันส์อันเข้มข้นให้กับกลุ่มคอมมูนิตีชาวไทย