วันพุธ 03 มีนาคม 2021

#โอลิมปิก #โควิด19

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ประกาศวันจัดการแข่งขัน โอลิมปิก จากเดือนในปี 2020